Obdavčitev izstopa lastnika (družbenika) iz družbe

Predogled vsebine

Družbenik lahko izstopi iz družbe, če družbena pogodba to omogoča.

Kako zakonodaja ureja izstop in pravne posledice izstopa družbenika iz družbe?

Zakon o gospodarskih družbah (naprej ZGD-1) določa, da lahko že družbena pogodba predvidi, ali sme družbenik iz družbe izstopiti ali je lahko iz nje izključen. V družbeni ...

Nazaj

s