Časovne razmejitve

13. 4. 2021

Primeri PČR

Družba 1, d. o. o., (samostojni podjetnik) je v začetku poslovnega leta sprejela letni načrt prihodkov in stroškov. Med stroški so tudi načrtovani stroški izobraževanja za tri zaposlene. Skupni mesečni vklakulirani strošek je 600 evrov (za vsakega 200 evrov). Družba 1 d. o. o. je stroške vklakulirala za pet mesecev ...
Samo za aktivne naročnike
30. 3. 2021

Aktivne časovne razmejitve

Družba 1, d. o. o., (samostojni podjetnik) je prejela račun za najemnino poslovnih prostorov za 18 mesecev v vrednosti 9.000 evrov. Podpisana je izjava o obračunu 22-odstotnega DDV. Družba 1, d. o. o., (samostojni podjetnik) je račun plačala vnaprej. Po enem letu sta najemodajalec in Družba 1, d. o ...
15. 10. 2018

Primeri AČR

Družba 1, d. o. o., (samostojni podjetnik) je prejela račun za najemnino poslovnih prostorov za 18 mesecev v vrednosti 9.000 evrov. Podpisana je izjava o obračunu 22-odstotnega DDV. Družba 1, d. o. o., (samostojni podjetnik) je račun plačala vnaprej in naknadno zahteva od najemodajalca petodstotni finančni popust, ki ji ...
Samo za aktivne naročnike
01. 2. 2016

Vnaprej vračunani stroški reprezentance

Družba Vihar, d. o. o., se je odločila, da bo mesečno vračunala strošek reprezentance, saj je po izkušnjah preteklih let strošek visok in se pojavlja predvsem v pomladanskem in jesenskem času, ko je čas udeležbe na sejmih. Mesečno vračuna 300 € stroškov reprezentance.
Samo za aktivne naročnike
01. 2. 2016

Vnaprej vračunani neposredni stroški nabave materiala

Družba Zajček, d. d., je na podlagi izkušenj preteklih let ocenila, da predstavljajo odvisni stroški nabave materiala 10 % od nakupne (fakturne) vrednosti materiala, ki je 350.000 €. Družba je dosegla tudi 4 % rabat in je zavezanka za obračun DDV.
Samo za aktivne naročnike
01. 2. 2016

Vračunani stroški za regres za letni dopust

Družba Vihar, d. o. o., je v začetku leta naredila predviden obračun regresa za letni dopust. Ker strošek regresa predstavlja za družbo veliko vrednost, se je odločila, da ga bo razmejila na šest mesecev in s tem prikazala realnejši mesečni rezultat poslovanja. Mesečno vkalkulira 15.000 €.
Samo za aktivne naročnike
01. 2. 2016

Pasivne časovne razmejitve

V januarju je družba Zajček d. d., glede na izkušnje preteklega leta začela mesečno vnaprej knjižiti 100 € predviden strošek naročnine na računovodsko revijo. Meseca maja je družba prejela račun v vrednosti 2.160 € z vključenim 9,5-odstotnim DDV za celotno leto.
Samo za aktivne naročnike
01. 2. 2016

Izdaja enotnega računa za večmesečno delo

Družba Vihar je v skladu s pogodbo s svojim kupcem izdala celotni račun za opravljeno storitev v vrednosti 84.000 € z vključenim 22-odstotnim DDV. Delo je opravljala sedem mesecev. Kupec je plačal račun v roku 120 dni.
Samo za aktivne naročnike
01. 2. 2016

Regres za pogonsko gorivo

Družba Vihar, d. o. o., je upravičena do150.000 € regresa za pogonsko gorivo, ki se uporablja v kmetijstvu. Zahtevek je vložila pri pristojnem upravnem organu.
Samo za aktivne naročnike
26. 1. 2016

Vrednotnice

Družba Zajček, d. d., je nabavila in plačala sodne koleke v vrednosti 2.500 €. Ob vložitvi tožbe je družba porabila za 200 € kolekov.
Samo za aktivne naročnike
s