Davčni vidik vodenja evidenc na kmetijah

30. 9. 2016

Predogled vsebine

Osnovno predpisano pravilo ugotavljanja davčne osnove je, da se dobiček ugotovi kot razlika med prihodki in odhodki, ki nastanejo v davčnem letu, ki je enako koledarskemu letu.

Nazaj