Gotovinsko poslovanje pri kmetu

20. 1. 2016

Predogled vsebine

Kmet, ki je obdavčen po dejanskih prihodkih in odhodkih lahko v gotovini plačuje dobaviteljem do višine 420 evrov po posameznem računu. Če registrirane osebe kupujejo pridelke od kmeta, ki ugotavlja davčno osnovo na podlagi katastrskega dohodka, lahko od kmeta z odkupnim blokom odkupi kmetijske pridelke, vendar sme plačati v gotovini le do višine 125 evrov v enkratnem znesku.

Nazaj