Povezane osebe

30. 9. 2016

Predogled vsebine

Pri ugotavljanju davčne osnove (pri prihodkih in odhodkih) je pomembna opredelitev povezanih oseb, med katere se uvrščajo:

– družinski član: oseba, ki živi z zavezancem v zakonski zvezi, tudi oseba, s katero zavezanec živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, ki ima po zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih enake pravne posledice kot zakonska zveza, prednik ali potomec zavezanca ali njegovega zakonca, zakonec prednika ali potomca zavezanca ali njegovega zakonca, bratje in sestre oziroma polbratje in polsestre, posvojenci in posvojitelji ter partner v istospolni skupnosti;

Nazaj