Posebnosti protikorona ukrepov

08. 3. 2021

Kako je s financiranjem zaščitne opreme in dezinfekcije prostorov izvajalcem storitev na področju vzgoje, izobraževanja in znanosti?

Avtor: Janja Perme
Dne 15. 2. 2021 je bil sprejet Pravilnik o metodologiji financiranja zaščitne opreme in dezinfekcije prostorov izvajalcem storitev na področju vzgoje in izobraževanja. Pravilnik je stopil v veljavo z 20. 2. 2021.Pravilnik je bil sprejet na podlagi 101. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 ...
Samo za aktivne naročnike
02. 2. 2021

Kaj prinaša osmi paket ukrepov za omilitev posledic epidemije?

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji dne 25. 1. 2021 sprejela predlog Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 oziroma predlog PKP8, ki prinaša dodatne ukrepe za ohranitev delovnih mest in pomoč gospodarstvu v zaostrenih razmerah epidemije nalezljive bolezni covid-19, med drugim podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo ter ...
Samo za aktivne naročnike
22. 10. 2020

Razglasitev epidemije in dodatek za delo v rizičnih razmerah po 11. točki 39. člena KPJS od 19. 10. 2020 dalje (+ vzorec sklepa)

V Uradnem listu RS, št. 146/20, je bil 18. 10. 2020 objavljen Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije, s katerim je bila od vključno 19. 10. 2020 za 30 dni razglašena epidemija.
Samo za aktivne naročnike
30. 6. 2020

Delo javnih uslužbencev v času spremenjenih razmer v povezavi z ukrepi za preprečevaje širjenja okužb

Obveznosti delavca in delodajalca (opravljanje dela) V skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) je javni uslužbenec dolžan delo na svojem delovnem mestu opravljati vestno in v skladu s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, v času in na kraju, ki sta določena za izvajanje dela, upoštevaje organizacijo dela in poslovanja pri ...
Samo za aktivne naročnike
30. 6. 2020

Organiziranje dela od doma v času izrednih razmer

Zaradi potrebe po zmanjševanju negativnih posledic pandemije koronavirusa (COVID-19) se je veliko organizacij, tako v javnem kot zasebnem sektorju, odločilo za delo na domu. Ker časa za pripravo ni bilo veliko (ukrepi so pričeli veljati »čez noč«), si v nadaljevanju poglejmo, na kaj moramo biti pozorni, da bo delo organizirano ...
Samo za aktivne naročnike
s