Delo v času izrednih razmerah

30. 6. 2020

Delo javnih uslužbencev v času spremenjenih razmer v povezavi z ukrepi za preprečevaje širjenja okužb

Obveznosti delavca in delodajalca (opravljanje dela) V skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) je javni uslužbenec dolžan delo na svojem delovnem mestu opravljati vestno in v skladu s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, v času in na kraju, ki sta določena za izvajanje dela, upoštevaje organizacijo dela in poslovanja pri ...
Samo za aktivne naročnike
30. 6. 2020

Organiziranje dela od doma v času izrednih razmer

Zaradi potrebe po zmanjševanju negativnih posledic pandemije koronavirusa (COVID-19) se je veliko organizacij, tako v javnem kot zasebnem sektorju, odločilo za delo na domu. Ker časa za pripravo ni bilo veliko (ukrepi so pričeli veljati »čez noč«), si v nadaljevanju poglejmo, na kaj moramo biti pozorni, da bo delo organizirano ...
Samo za aktivne naročnike