Delovna uspešnost

30. 3. 2021

Redna delovna uspešnost-novosti za leto 2021

Od 1. julija 2020 dalje ponovno izplačuje redna delovna uspešnost v skladu z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju - ZSPJS in določbami Kolektivne pogodbe za javni sektor - KPJS.
Samo za aktivne naročnike
25. 9. 2020

Izplačilo redne delovne uspešnosti v letu 2020

Ponovna uvedba izplačila redne delovne uspešnosti v letu 2020Skladno s 4. členom Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (Uradni list RS, št. 75/19) javnim uslužbencem in funkcionarjem do 30. junija 2020 ne ...
Samo za aktivne naročnike