Pravilnik o spremembah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami

18. 1. 2023 | Avtor: Štefka Korade Purg

Predogled vsebine

Uradni list RS, št. 161/22

V Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov pomoči za otroke s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 59/07, 70/08, 5/11, 56/14, 66/15, 47/17, 24/18 in 54/21) se spreminjata 18. in 19. člen, ki se uporabljata od 1. januarja 2023.

Novo besedilo 18. ...

Nazaj

s