Delo preko polnega delovnega časa, dežurstvo in stalna pripravljenost

25. 5. 2023 | Avtor: mag. Katja Knez

Predogled vsebine

Delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo) je urejeno v Zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 ...

Nazaj

s