Katere javne uslužbence je treba oceniti?

16. 3. 2023 | Avtor: mag. Katja Knez

Predogled vsebine

Ocenjevanje javnih uslužbencev poteka enkrat letno, in sicer se javni uslužbenci ocenjujejo za delo opravljeno v preteklem koledarskem letu. Skladno s tretjim odstavkom 2. člena Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08, 113/09, 22/19 in

Nazaj

s