Povračila stroškov

05. 1. 2022

Najvišja poročana maloprodajna cena NMB-95 – januar 2022

Za obračun stroškov prevoza na delo in z delo ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene
05. 1. 2022

Zneski povračil stroškov in drugih prejemkov v javnem sektorju - novo v letu 2022

V letu 2021 so bili sklenjeni naslednji aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev:
Samo za aktivne naročnike
14. 12. 2021

Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela – posodobljeni odgovori na najpogostejša vprašanja in dileme

V zvezi z uveljavitvijo aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev o odpravivarčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, ki so biliobjavljeni v Uradnem listu RS, št. 88/2021, dne 3. 6. 2021, smo pripravili pojasnilo št. 0100-299/2021/1 z dne ...