Povračila stroškov

27. 9. 2022

Razlika med redno delovno uspešnostjo in delovno uspešnostjo za povečan obseg dela javnih uslužbencev

Ker je Vrhovno sodišče RS pred časom v sodbi VIII Ips 55/2021 z dne 14. 6. 2022 odločalo o revizijskem vprašanju, ali je javni uslužbenec upravičen do dodatka za povečan obseg dela in pri tem tudi pojasnilo razliko med redno delovno uspešnostjo in delovno uspešnostjo za povečan obseg dela ...
Samo za aktivne naročnike
05. 9. 2022

Najvišja poročana maloprodajna cena NMB-95 - september 2022

NAJVIŠJA POROČANA MALOPRODAJNA CENA NMB-95 – september 2022(za obračun stroškov prevoza na delo in z delo ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene)Referenčni podatek maloprodajne cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov (NMB-95) za Slovenijo (EUR/liter): najvišja poročana maloprodajna cena NMB-95 za mesec september 2022Na podlagi ...
05. 7. 2022

Regres za prehrano med delom

Višina regresa za prehrano v javnem sektorju za obdobje julij – december 2022 znaša 4,94 evra.
04. 7. 2022

Najvišja poročana maloprodajna cena NMB-95 – julij 2022

(za obračun stroškov prevoza na delo in z delo ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene)
07. 6. 2022

Objava najvišje poročane maloprodajne cene NMB-95 – junij 2022

Za obračun stroškov prevoza na delo in z delo ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene
04. 5. 2022

Najvišja poročana maloprodajna cena NMB-95 – maj 2022

Najvišja poročana maloprodajna cena za obračun stroškov prevoza na delo in z delo ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene.Na podlagi metodologije iz 5. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma relevantnih členov aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev (Uradni list ...
07. 3. 2022

Objava najvišje poročane maloprodajne cene NMB-95 – marec 2022

(za obračun stroškov prevoza na delo in z delo ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene)Referenčni podatek maloprodajne cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov (NMB-95) za Slovenijo (EUR/liter): najvišja poročana maloprodajna cena NMB-95 za posamezen mesec
02. 2. 2022

Objava najvišje poročane maloprodajne cene NMB-95 - februar 2022

Referenčni podatek maloprodajne cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov (NMB-95) za Slovenijo (EUR/liter): najvišja poročana maloprodajna cena NMB-95 za posamezen mesec za obračun stroškov prevoza na delo in z dela ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene nameneNa podlagi metodologije iz 5. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi ...
05. 1. 2022

Najvišja poročana maloprodajna cena NMB-95 – januar 2022

Za obračun stroškov prevoza na delo in z delo ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene
05. 1. 2022

Zneski povračil stroškov in drugih prejemkov v javnem sektorju - novo v letu 2022

V letu 2021 so bili sklenjeni naslednji aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev:
Samo za aktivne naročnike
s