Knjiženja popisnih razlik

22. 3. 2021

Uničenje opredmetenega osnovnega sredstva pri neposrednih proračunskih uporabnikih in prodaja za staro železo

Ob popisu je popisna komisija ugotovila, da je oprema neuporabna, in predlagala, da se proda za staro železo. Strošek amortizacije se pokriva v breme prihodkov.
Samo za aktivne naročnike
22. 3. 2021

Odpis terjatve

Krajevna skupnost je zaračunala storitev v vrednosti 600 € in 20 % DDV. Zaradi neizterljivosti terjatve od dolžnika v celoti se del terjatve ob delnem plačilu odpiše. Delni odpis terjatve v vrednosti 350 €.
Samo za aktivne naročnike
03. 2. 2016

Popisni primanjkljaj opredmetenega osnovnega sredstva

Popisna komisija v zavodu za zdravstveno varstvo (določen uporabnik enotnega kontnega načrta) ugotavlja s primerjanjem dejanskega in knjigovodskega stanja primanjkljaj stola. Uradno nedokazani primanjkljaj opreme se šteje za obdavčen promet, če je zavezanec za DDV zanj uveljavil odbitek vstopnega DDV v celoti ali deloma.
Samo za aktivne naročnike
27. 1. 2016

Primanjkljaj opredmetenega osnovnega sredstva pri neposrednih proračunskih uporabnikih

Ob popisu je popisna komisija na občini ugotovila primanjkljaj mize.
Samo za aktivne naročnike
s