Opredelitev pridobitne in nepridobitne dejavnosti

30. 9. 2016

Opredelitev pridobitne in nepridobitne dejavnosti

Pravne podlage Z Zakonom o davku od dohodka, sprejetem v letu 2004, so zavezanci za plačilo davka od dohodkov pravnih oseb postale vse registrirane pravne osebe v Sloveniji. Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb Tudi Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb – nadalje ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117 ...
Samo za aktivne naročnike