Pojasnila predpisov

03. 1. 2022

Zavarovanje odgovornosti računovodskih servisov

Zavarovanje poklicne odgovornosti je ena od prednostih, ki jo nudijo kakovostni računovodski servisi svojim uporabnikom. S sklenitvijo zavarovanja poklicne odgovornosti se računovodske storitve izkazujejo z veliko odgovornostjo pri opravljanju storitev. Zbornica računovodskih servisov je z različnimi zavarovalnicami sklenila »Krovno pogodbo za zavarovanje računovodskih storitev«.Določene zavarovalne premije vplivajo na razširjanje ...
30. 12. 2021

Šolski sklad - pravno-računovodska ureditev in delovanje po noveli ZOFVI-M

Pravne podlage, ki urejajo področje šolskega skladaDelovanje šolskega sklada urejajo:
23. 12. 2021

Za izplačila šolskega sklada od 1. 1. 2022 ni več treba obračunati dohodnine

S spremembo ZOFVI-M ter z novo opredelitvijo namena porabe sredstev šolskega sklada se spreminja tudi davčna obravnava takšnih izplačil, in sicer se ne glede na določbe 25. člena ZDoh-2 dohodnine kot dohodka v zvezi z izobraževanjem ne plača tudi od izplačila predšolskim otrokom, učencem, dijakom oziroma študentom iz šolskega sklada.