Davčni vidik udeležbe delavcev v dobičku s strani družbe

01. 2. 2016

Predogled vsebine

Družba, ki sklene pogodbo o udeležbi pri dobičku in jo prijavi v ustrezen register, lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove, ki je določena po zakonu, ki ureja obdavčitev dohodkov pravnih oseb za 70 ali 100 % pripadajočega zneska dobička, ki se izplača delavcem. Upoštevati je potrebno pogoje in omejitve ZUDDob, vendar največ do višine davčne osnove.

Nazaj