Davek plačan v tujini

27. 1. 2016

Če prejmemo dohodke iz tujine, od katerih je bil na viru dohodka odtegnjen davčni odtegljaj (primeri: dohodki iz naslova obresti, najemnine, licenčnine, določene storitve ipd.), lahko ta plačan davčni odtegljaj pod določenimi pogoji upoštevamo kot odbitek od svoje davčne obveznosti. Enako velja, da si lahko v tujini plačan davek odbijemo, če ga je plačala podružnica, ki jo ima podjetje ustanovljeno v tujini.

Odbitek tujega davka ima določene omejitve, kot so:

  1. je omejen, saj ga lahko upoštevamo le v letu, v katerem je bil dejansko plačan,

  1. ni dovoljen prenos v naslednja davčna obdobja, če je davčna osnova tekočega leta negativna,

  1. znesek odbitka je v višini efektivne davčne stopnje, ki se izračuna glede na obdavčitev dohodka v Sloveniji (vsako leto je stopnja drugačna).

Primer: Izračun efektivne davčne stopnje in odbitek tujega davka

Zap. št. Ekonomske kategorije
1 Davčno priznani prihodki 1.000.000
2 Davčno priznani odhodki 900.000
3 (1-2) Razlika 100.000
4 Davčne olajšave 70.000
5 (3-4) Davčna osnova 30.000
6 17 % davek od dohodka 5.100
7(6:3) Efektivna davčna stopnja 5,10%

Na dosežen dohodek v tujini smo plačali davek v višini 40.000 evrov po davčni stopnji 15 odstotkov, kar je vrednostno 6.000 evrov.

Odbitek davka, ki smo ga plačali v tujini, si lahko v davčnem obračunu upoštevamo za 2.040 evrov (40.000 € x 5,1 / 100).

Nazaj

s