Finančne naložbe

12. 7. 2019

Nakup in prodaja okrepljenih delnic z dobičkom

Okrepljene delnice - prodaja in nakup
Samo za aktivne naročnike
12. 7. 2019

Nakup in prodaja obveznic

Obveznice - prodaja in nakup
Samo za aktivne naročnike
Samo za aktivne naročnike
Samo za aktivne naročnike
Samo za aktivne naročnike
26. 6. 2017

Izdaja dolgoročnih podjetniških obveznic

Družba Zajček, d. d., je izdala 10.000 obveznic z nominalno vrednostjo 100 evrov / delnico za dobo pet let po obrestni meri 5-odstotkov. Vsako leto obračuna in izplača pripadajoče obresti in po petih letih odplača celotno glavnico. V zavarovanje izdanih obveznic je dala svoje hipoteke v vrednosti 1.500.000 ...
Samo za aktivne naročnike
26. 6. 2017

Nakup in prodaja delnic

Družba Zajček, d. d., je kupila 50 delnic z vrednostjo 1.000 evrov / delnico. Delnice kotirajo na borzi, zato jih vodi po metodi poštene vrednosti prek kapitala. Stroški nakupa so bili 500 evrov. Ob koncu prvega poslovnega leta je družba prejela obvestilo o dividendi v vrednosti 15 evrov / delnico, ki ...
Samo za aktivne naročnike
26. 6. 2017

Nakup dolgoročnih podjetniških obveznic 2

Družba Vihar, d. o. o., je kupila na borzi 100 obveznic, kot naložbo (pet let), z nominalno vrednostjo 100 evrov / delnico po borznem tečaju 106,00. Do dneva nakupa je bilo v kuponu vsebovanih 5 evrov obresti. Ob koncu leta je vrednost obresti, ki zapadejo konec leta, 10 evrov. Stroški ...
Samo za aktivne naročnike
26. 6. 2017

Nakup dolgoročnih podjetniških obveznic

Družba Vihar, d. o. o., je kupila na borzi 100 obveznic, kot naložbo (pet let), z nominalno vrednostjo 100 evrov / delnico po borznem tečaju 106,00. Do dneva nakupa je bilo v kuponu vsebovanih 5 evrov obresti. Ob koncu leta je vrednost obresti, ki zapadejo konec leta, 10 evrov. Stroški ...
Samo za aktivne naročnike
s