Finančne naložbe

Samo za aktivne naročnike:

Izdaja dolgoročnih podjetniških obveznic

Družba Zajček, d. d., je izdala 10.000 obveznic z nominalno vrednostjo 100 evrov / delnico za dobo pet let po obrestni meri 5-odstotkov. Vsako leto obračuna in izplača pripadajoče obresti in po petih letih odplača celotno glavnico. V zavarovanje izdanih obveznic je dala svoje hipoteke v vrednosti 1.500.000 ...
Samo za aktivne naročnike:

Nakup in prodaja delnic

Družba Zajček, d. d., je kupila 50 delnic z vrednostjo 1.000 evrov / delnico. Delnice kotirajo na borzi, zato jih vodi po metodi poštene vrednosti prek kapitala. Stroški nakupa so bili 500 evrov. Ob koncu prvega poslovnega leta je družba prejela obvestilo o dividendi v vrednosti 15 evrov / delnico, ki ...
Samo za aktivne naročnike:

Nakup dolgoročnih podjetniških obveznic 2

Družba Vihar, d. o. o., je kupila na borzi 100 obveznic, kot naložbo (pet let), z nominalno vrednostjo 100 evrov / delnico po borznem tečaju 106,00. Do dneva nakupa je bilo v kuponu vsebovanih 5 evrov obresti. Ob koncu leta je vrednost obresti, ki zapadejo konec leta, 10 evrov. Stroški ...
Samo za aktivne naročnike:

Nakup dolgoročnih podjetniških obveznic

Družba Vihar, d. o. o., je kupila na borzi 100 obveznic, kot naložbo (pet let), z nominalno vrednostjo 100 evrov / delnico po borznem tečaju 106,00. Do dneva nakupa je bilo v kuponu vsebovanih 5 evrov obresti. Ob koncu leta je vrednost obresti, ki zapadejo konec leta, 10 evrov. Stroški ...
Samo za aktivne naročnike:

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.