Gostinstvo

Evidenčno evidentiranje vračljive embalaže

Dobavitelj gostinskemu podjetju ob dobavi pijače na računu tudi evidenčno (samo količinsko) prikaže vračljivo embalažo, in sicer: zaboje, in steklenice.
Samo za aktivne naročnike:

Obremenitev odgovorne osebe za primanjkljaj

Ob letnem popisu pijač so ugotovili, da manjkajo trije zaboji vina. Za primanjkljaj obremenijo odgovornega delavca. Obremenijo ga po knjigovodski vrednosti 100 € in obračunanim 22-odstotnim DDV.
Samo za aktivne naročnike:

Dejanski kalo nižji od vračunanega

Izhajamo iz podatkov v primeru 3, le da je v tem primeru dejanski primanjkljaj nižji od vsakomesečno predvidenega, in sicer znaša dejanski primanjkljaj 1.000 €.
Samo za aktivne naročnike:

Mesečno vračunavanje kala

V gostinskem lokalu imajo pravilnik o kalu in tako vsak mesec vračunavajo kalo v višini 100 € (12 mesecev). Konec leta ob popisu ugotovijo primanjkljaj materiala v višini 1.500 €. Primanjkljaj presega normalnega, zato konec leta od presežnega primanjkljaja plačajo davek na dodano vrednost.
Samo za aktivne naročnike:

Nakup kmetijskih pridelkov od kmeta

Gostinski lokal kupi za potrebe kuhinje solato in krompir od kmeta, ki ima pravico do pavšalnega nadomestila (8 %) v neto vrednosti 2.000 € (od tega je vrednost solate 150 €). Solato takoj porabijo, zato je tudi ne evidentirajo preko kontov zalog, krompir uskladiščijo in ga postopoma prenašajo v stroške glede na ...
Samo za aktivne naročnike:

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.