Knjiženje ostalih poslovno potrebnih in nepotrebnih stroškov (štipendije, šolnine, sponzorstva, donacije)

27. 1. 2020

Štipendije in njihovo poročanje

Kot del štipendije se šteje tudi vsa povračila stroškov, ki so povezana s študijem (nastanitev, prehrana, prevoz ipd.) in predstavljajo del štipendije. V davčno osnovo od drugih dohodkov se ne všteva zneska kadrovske ali druge štipendije, izplačane za mesečno obdobje, osebi, ki je vpisana kot učenec, dijak ali študent za ...
Samo za aktivne naročnike
17. 4. 2018

Donacije 3

Družba je prejela vlogo za doniranje v humanitarne prireditve, ki jo organizira humanitarna organizacija, v vrednosti 12.000 evrov. Vlogo je odobrila in podarila opremo, ki je ne uporablja.
Samo za aktivne naročnike
17. 4. 2018

Donacije 2

Družba je prejela vlogo od fizične osebe za pomoč (doniranje sredstev) pri nakupu posebnega vozička v vrednosti 12.000 evrov. Vlogo je odobrila in plačala. Oddati je treba obrazec REK-2.
Samo za aktivne naročnike
30. 9. 2016

Donacije

Družba je prejela vlogo za doniranje v humanitarne prireditve, ki jo organizira humanitarna organizacija, v vrednosti 12.000 evrov. Vlogo je odobrila in plačala.
Samo za aktivne naročnike
s