Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve

09. 10. 2017

Lastni izum - kalkulacija patenta

Družba Vihar, d. o. o., je izumila lasten proizvod, ki ga na trgu še ni moč zaslediti. Vrednost vključenega materiala je 20.000 evrov brez 22-odstotnega DDV, vrednost storitev je 15.000 evrov brez vključenega 22-odstotnega DDV, vrednost dela lastnih strokovnjakov je 12.000 evrov (njihova bruto urna postavka in ...
Samo za aktivne naročnike
09. 10. 2017

Prodaja licence z izgubo

Družba Vihar, d. o. o., je prodala licenco, katere knjigovodska vrednost je 25.000 evrov. Prodala jo je za 18.000 evrov brez vključenega 22-odstotnega DDV. Knjižba:
Samo za aktivne naročnike
09. 10. 2017

Prodaja licence z dobičkom

Družba Vihar, d. o. o., je prodala licenco, katere knjigovodska vrednost je 25.000 evrov. Prodala jo je za 35.000 evrov brez vključenega 22-odstotnega DDV. Knjižba:
Samo za aktivne naročnike
05. 1. 2016

Polog pri poslovnem najemu osebnega vozila - KN 8703

Družba Vihar d. o. o. je vzela osebno vozilo v poslovni najem. Vrednost osebnega vozila je 18.000 evrov z vključenim 22-odstotnim DDV. Družba Vihar d. o. o. mora nakazati 10-odstotni polog. Najemna pogodba je podpisana za obdobje petih let. Mesečni strošek poslovnega najema osebnega vozila je 180 evrov z ...
Samo za aktivne naročnike
05. 1. 2016

Polog pri poslovnem najemu tovornega vozila - KN 8704

Družba Vihar d. o. o. je vzela tovorno vozilo v poslovni najem. Vrednost tovornega vozila je 36.600 evrov z vključenim 22-odstotnim DDV. Družba Vihar d. o. o. mora nakazati 10-odstotni polog. Najemna pogodba je podpisana za obdobje petih let. Mesečni strošek poslovnega najema tovornega vozila je 366 evrov z ...
Samo za aktivne naročnike
05. 1. 2016

Dolgoročne aktivne časovne razmejitve

Družba Zajček d. d. je vzela v dolgoročni poslovni najem od druge družbe poslovni prostor v izmeri 1.500 m 2 , za katerega mora ob podpisu pogodbe plačati najemnino za 4 leta vnaprej. Najemnine spadajo po Zakonu o DDV med oproščeni promet, vendar se najemnik in najemodajalec dogovorita, da bosta ...
05. 1. 2016

Podaljšanje licence za računalniške programe

Družba Vihar d. o. o. je prejela račun od dobavitelja računalniškega programa za antivirusni program za obdobje enega leta. Vrednost računa je 8.600 evrov z vključenim 22-odstotnim DDV. Družba je obveznost poravnala s sredstvi s svojega TRR.
Samo za aktivne naročnike
05. 1. 2016

Nadgradnja računalniškega programa

Računalniški program je sodobna poslovna programska rešitev za vodenje poslovanja pravnih oseb, organizacij, društev, zavodov in samostojnih podjetnikov. Računalniški programi se morajo prilagajati vse pogostejšim zakonskim in organizacijskim spremembam. Tako od izdelovalcev programske opreme dobimo nadgradnje, ki omogočajo njihovo uporabo. Če nam nadgradnja predstavlja potreben sestavni del računalnika, ki brez ...
04. 1. 2016

Premoženjske pravice

Družba Vihar d. o. o. je zaradi posodobitve kupila nov računalniški program. Prejmejo račun od dobavitelja v višini 2.500 € z vključenim 22-odstotnim DDV. Družba račun tudi plača. Predvidena doba koristnosti računalniških programov je 10 let. Obračunajo letno amortizacijo v višini 10 % (po ZDDPO-2 je priznana amortizacija 10 %).
Samo za aktivne naročnike
s