Nepremičnine

25. 7. 2022

Amortizacija naložbenih nepremičnin

Naložbene nepremičnine so nepremičnine, ki jih ima lastnik v lasti in jih daje v najem. Naložbene nepremičnine se vodijo po:- modelu nabavne (izvirne) vrednosti ali- modelu poštene vrednosti.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

15. 10. 2018

Služnostna pravica

Družba 2, d. o. o., je dobila služnostno pravico za uporabo poti do svojega dvorišča za dobo 99 let stvarne služnosti, s katero Družba 1, d. o. o., dovoljuje Družbi 2, d. o. o., da vozi vozila po njenem zemljišču do lastniškega zemljišča Družbe 2, d. o. o., kjer ima ...
Samo za aktivne naročnike
15. 10. 2018

Ustanovitev služnosti

Družba 1, o. o. o., in Družba 2, d. o. o., sta podpisali 10-letno pogodbo o ustanovitvi stvarne služnosti, s katero Družba 1, d. o. o., dovoljuje Družbi 2, d. o. o., da vozi vozila po njenem zemljišču do lastniškega zemljišča Družbe 2, d. o. o., kjer ima parkirni prostor ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

10. 10. 2017

Prodaja zemljišča in zgradbe po modelu poštene vrednosti - pokrivanje revalorizacijskih rezerv 2

Družba Zajček, d. d., je kupila zgradbo v vrednosti 500.000 evrov (od tega 200.000 evrov zemljišče), odvisni stroški so bili v vrednosti 4.000 evrov. Družba Zajček, d. d., vodi zgradbo in zemljišče po modelu poštene vrednosti. Družba Zajček, d. d., je prodala zemljišče z zgradbo v vrednosti ...
Samo za aktivne naročnike
10. 10. 2017

Prodaja zemljišča in zgradbe po modelu poštene vrednosti - pokrivanje revalorizacijskih rezerv

Družba Zajček, d. d., je kupila zgradbo v vrednosti 500.000 evrov (od tega 200.000 evrov zemljišče), odvisni stroški so bili v vrednosti 4.000 evrov. Družba Zajček, d. d., vodi zgradbo in zemljišče po modelu poštene vrednosti. Družba Zajček, d. d., je prodala zemljišče z zgradbo v vrednosti ...
Samo za aktivne naročnike
10. 10. 2017

Prodaja zemljišča in zgradbe po modelu poštene vrednosti z dobičkom

Družba Zajček, d. d., je kupila zgradbo v vrednosti 500.000 evrov (od tega 200.000 evrov zemljišče), odvisni stroški so bili v vrednosti 4.000 evrov. Družba Zajček, d. d., vodi zgradbo in zemljišče po modelu poštene vrednosti. Družba Zajček, d. d., je prodala zemljišče z zgradbo v vrednosti ...
Samo za aktivne naročnike
10. 10. 2017

Nakup zemljišča in zgradbe po modelu poštene vrednosti

Družba Zajček, d. d., je kupila zgradbo v vrednosti 500.000 evrov (od tega 200.000 evrov zemljišče) od fizične osebe. S strani nadzornega inženirja je družba Zajček, d. d., prejela račun v vrednosti 4.880 evrov z vključenim 22-odstotnim DDV. Družba Zajček, d. d., vodi zgradbo in zemljišče po ...
Samo za aktivne naročnike
10. 10. 2017

Nakup zgradbe, ki bo naložbena nepremičnina

Družba Zajček, d. d., je kupila zgradbo v vrednosti 500.000 evrov (od tega 200.000 evrov zemljišče). S strani nadzornega inženirja je družba Zajček, d. d., prejela račun v vrednosti 4.880 evrov z vključenim 22-odstotnih DDV. Družba Zajček d. d. je plačala 2-odstotni DPN in vodi zgradbo in ...
Samo za aktivne naročnike
10. 10. 2017

Prodaja zemljišča in zgradbe – oslabitev v preteklem obdobju po modelu nabavne vrednosti

Družba Zajček, d. d., ima evidentirano med svojim premoženjem zemljišče in zgradbo, ki ju vodi po modelu nabavne (izvirne) vrednosti. Skupna nabavna vrednost je 500.000 evrov (od tega 200.000 evrov zemljišče), popravek vrednosti zgradbe zaradi amortiziranja je 150.000 evrov. Družba Zajček, d. d., je naredila oslabitev zemljišča ...
Samo za aktivne naročnike
10. 10. 2017

Oslabitev zemljišča in zgradbe – model nabavne vrednosti

Družba Zajček, d. d., ima evidentirano med svojim premoženjem zemljišče in zgradbo, ki ju vodi po modelu nabavne (izvirne) vrednosti. Skupna nabavna vrednost je 500.000 evrov (od tega 200.000 evrov zemljišče), popravek vrednosti zgradbe zaradi amortiziranja je 150.000 evrov. Družba Zajček, d. d., je dala oceniti vrednost ...
Samo za aktivne naročnike
s