Nakup zemljišča in zgradbe po modelu poštene vrednosti

10. 10. 2017

Predogled vsebine

Družba Zajček, d. d., je kupila zgradbo v vrednosti 500.000 evrov (od tega 200.000 evrov zemljišče) od fizične osebe. S strani nadzornega inženirja je družba Zajček, d. d., prejela račun v vrednosti 4.880 evrov z vključenim 22-odstotnim DDV. Družba Zajček, d. d., vodi zgradbo in zemljišče po modelu poštene vrednosti. Letna amortizacijska stopnja je 3-odstotna. Obvezna je letna cenitev nepremičnine s strani pooblaščenega cenilca. Ocenil je, da je vrednost zemljišča 220.000 evrov in vrednost zgradbe 230.000 evrov. Družba Zajček, d. d., mora narediti okrepitev v skupni vrednosti 66.000 evrov.

Nazaj