Nakup zgradbe, ki bo naložbena nepremičnina

10. 10. 2017

Predogled vsebine

Družba Zajček, d. d., je kupila zgradbo v vrednosti 500.000 evrov (od tega 200.000 evrov zemljišče). S strani nadzornega inženirja je družba Zajček, d. d., prejela račun v vrednosti 4.880 evrov z vključenim 22-odstotnih DDV. Družba Zajček d. d. je plačala 2-odstotni DPN in vodi zgradbo in zemljišče po modelu nabavne vrednosti. Letna amortizacijska stopnja je 3-odstotna.

Nazaj