Oslabitev zemljišča in zgradbe – model nabavne vrednosti

10. 10. 2017

Predogled vsebine

Družba Zajček, d. d., ima evidentirano med svojim premoženjem zemljišče in zgradbo, ki ju vodi po modelu nabavne (izvirne) vrednosti. Skupna nabavna vrednost je 500.000 evrov (od tega 200.000 evrov zemljišče), popravek vrednosti zgradbe zaradi amortiziranja je 150.000 evrov. Družba Zajček, d. d., je dala oceniti vrednost zemljišča in zgradbe pooblaščenemu cenilcu, ki je ocenil, da je vrednost zemljišča 180.000 evrov in vrednost zgradbe 120.000 evrov. Račun pooblaščenega cenilca je 6.100 evrov z vključenim 22-odstotnim DDV, ki je plačan z izdano menico, ki je bila tudi unovčena.

Nazaj