Prodaja zemljišča in zgradbe – oslabitev v preteklem obdobju po modelu nabavne vrednosti

10. 10. 2017

Predogled vsebine

Družba Zajček, d. d., ima evidentirano med svojim premoženjem zemljišče in zgradbo, ki ju vodi po modelu nabavne (izvirne) vrednosti. Skupna nabavna vrednost je 500.000 evrov (od tega 200.000 evrov zemljišče), popravek vrednosti zgradbe zaradi amortiziranja je 150.000 evrov. Družba Zajček, d. d., je naredila oslabitev zemljišča za 20.000 evrov in vrednost zgradbe za 30.000 evrov. Družba Zajček, d. d., je prodala zemljišče in zgradbo za 380.000 evrov fizični osebi, ki je kupnino tudi plačala. Družba Zajček, d. d., je dobila odločbo s strani FURS, da mora plačati 2-odstotni davek na promet nepremičnin, ki ga je plačala v zakonsko določenem roku.

Nazaj