Prodaja zemljišča in zgradbe po modelu poštene vrednosti - pokrivanje revalorizacijskih rezerv 2

10. 10. 2017

Predogled vsebine

Družba Zajček, d. d., je kupila zgradbo v vrednosti 500.000 evrov (od tega 200.000 evrov zemljišče), odvisni stroški so bili v vrednosti 4.000 evrov. Družba Zajček, d. d., vodi zgradbo in zemljišče po modelu poštene vrednosti. Družba Zajček, d. d., je prodala zemljišče z zgradbo v vrednosti 350.000 evrov. Prejela je odločbo s strani FURS-a za plačilo 2-odstotnega davka na promet nepremičnin, ki ga je tudi plačala. Kupnina je bila plačana s kompenzacijskim poslom opreme v vrednosti 350.000 evrov z vključenim 22-odstotnim DDV, družba Vihar, d. o. o., je to opremo prodala družbi Zajček, d. d., ki jo je dala na zalogo.

Nazaj