Prodaja zemljišča in zgradbe po modelu poštene vrednosti z dobičkom

10. 10. 2017

Predogled vsebine

Družba Zajček, d. d., je kupila zgradbo v vrednosti 500.000 evrov (od tega 200.000 evrov zemljišče), odvisni stroški so bili v vrednosti 4.000 evrov. Družba Zajček, d. d., vodi zgradbo in zemljišče po modelu poštene vrednosti. Družba Zajček, d. d., je prodala zemljišče z zgradbo v vrednosti 520.000 evrov. Prejela je odločbo s strani FURS-a za plačilo 2-odstotnega davka na promet nepremičnin, ki ga je tudi plačala. Kupnina je bila nakazana na transakcijski račun družbe Zajček, d. d.

Nazaj