Služnostna pravica

15. 10. 2018

Predogled vsebine

Družba 2, d. o. o., je dobila služnostno pravico za uporabo poti do svojega dvorišča za dobo 99 let stvarne služnosti, s katero Družba 1, d. o. o., dovoljuje Družbi 2, d. o. o., da vozi vozila po njenem zemljišču do lastniškega zemljišča Družbe 2, d. o. o., kjer ima parkirni prostor (za stranke in zaposlene). Družba 1, d. o. o., je izstavila račun za celotno obdobje v vrednosti 99.000 evrov. Družba 2, d. o. o., bo račun plačala vsako leto v sorazmernem delu. Družba 1, d. o. o., in Družba 2, d. o. o., nista zavezanki za DDV. Družba 1, d. o. o., je zahtevala zavarovanje v obliki lastne bianco menice.

Nazaj