Odložena obveznost za davek

Predogled vsebine

Družba 1, d. o. o., je knjižila vse poslovne dogodke na osnovi knjigovodskih listin, ki jih je prejela v računovodsko službo. Vsi računovodski prihodki in računovodski odhodki so tudi v celoti davčno priznani.

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.