Odložene terjatve za davek

Predogled vsebine

Terjatev za odloženi davek nastane takrat, ko je določen odhodek izkazan v poslovni bilanci, vendar ga v davčno bilanco ne morete vključiti v celoti, npr.: v poslovni bilanci je obračunana amortizacija po stopnji 25 %, za davčne namene nam je priznana amortizacijska stopnja 20 %.

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.