Odloženi davki

Predogled vsebine

Družba 1, d. o. o., vodi zemljišče in zgradbo po modelu prevrednotenja in prav tako ima dolgoročne naložbe v delnice, ki kotirajo na borzi in jih vrednoti po pošteni vrednosti prek kapitala.

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.