Računovodski in davčni vidik odloženih terjatev za davek

Predogled vsebine

Odložene terjatve za se v bilanci stanja izkazujejo ločeno od ostalih terjatev in obveznosti.

Obstaja možnost, da se terjatve in obveznosti za odložene davke tudi med seboj pobotamo, tako, da organizacija v bilanci stanja izkaže le odložene terjatve oziroma odložene obveznosti.

Vpliv oblikovanja terjatev na odložene davke je v ...

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.