Raba terjatev za odložene davke

Predogled vsebine

Družba Zajček, d. d., je imela v preteklih postavnih letih v računovodskih izkazih oblikovane terjatve za odložene davke v vrednosti 12369 evrov. V tekočem letu so se določeni poslovni dogodki realizirali v naslednjih vrednostih: - izkoriščene so bile vse oblikovane rezervacije v vrednosti 9.000 evrov, izkoriščene so bile v preteklih letih neizkoriščene davčne olajšave v vrednosti 1.200 evrov, - plačane so bile oslabljene poslovne terjatve v vrednosti 15.000 evrov, - davčna nepriznana amortizacija (opreme, zgradb) v preteklih letih v vrednosti 4.900 evrov.

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.