Terjatve za odložene davke

Predogled vsebine

Družba Zajček, d. d., je imela v postavnem letu naslednje poslovne dogodke: - računovodski in davčno priznani prihodki so bili 120.000 evrov, - nabavna vrednost opreme je bila 30.000 evrov in amortizacijska stopnja 33,3-odstotna, - nabavna vrednost zgradbe je bila 20.000 evrov in amortizacijska stopnja je 8-odstotna, - oslabitev terjatev je bila 50.00 evrov, - oblikovane rezervacije za dana jamstva so bile 18.000 evrov.

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.