Trgovsko blago

Prodaja in nakup proizvodov na blagovni kredit

Družba Zajček, d. d., je prodala svoje proizvode družbi Vihar, d. o. o., v vrednosti 18.300 evrov z vključenim 22-odstotnim DDV. Družba Vihar, d. o. o., je s podpisano pogodbo prisegla, da bo vrednost poravnala v treh letih ob zaključku poslovnega leta v enaki vrednosti (anuitetah) v vrednosti 6 ...
Samo za aktivne naročnike:

Oslabitev zalog blaga

Družba Vihar, d. o. o., je naredila oslabitev cen trgovskega blaga, ki ga ima na zalogi ob koncu leta v vrednosti 50.000 evrov. Vrednost zalog trgovskega blaga je precenjena za 20 odstotkov.
Samo za aktivne naročnike:

Trgovsko blago

Blago so nabavljene ali uvožene količine, ki so v nespremenjenem stanju namenjene nadaljnji prodaji. Nabavo trgovskega blaga lahko knjižimo na zaloge z uporabo kontov skupine 65 ali brez uporabe kontov skupine 65. Prikazali bomo primer nabave trgovskega blaga z uporabo kontov skupine 65. Družba Zajček d. d. ima naslednje poslovne ...
Samo za aktivne naročnike:

Kalo trgovskega blaga - zaloge vodimo po prodajni vrednosti

V družbi Zajček d. d. mesečno vkalkulirajo strošek kala blaga 5.000 €. Dejanski kalo ob koncu leta je 70.000 €, ki se vrednoti po prodajni vrednosti in vkalkulirana razlika v ceni 5-odstotna.

Kalo trgovskega blaga - zaloge vodimo po nabavni vrednosti

V družbi Zajček d. d. mesečno vkalkulirajo strošek kala blaga 5.000 €. Dejanski kalo ob koncu leta je 70.000 €. Zaloge vodijo po nabavni vrednosti.

Zaloge trgovskega blaga vodimo po prodajni ceni z DDV

V družbi Zajček d. d. so pri inventurnem popisu ugotovili primanjkljaj 5 kosov trgovskega blaga po nabavni vrednosti 5.000 € / kos. Vkalkulirana razlika v ceni je 5-odstotna in vkalulirani je 22-odstotni DDV. Primanjkljaj je v breme družbe.

Zaloge trgovskega blaga vodimo po prodajni ceni

V družbi Zajček d. d. so pri inventurnem popisu ugotovili primanjkljaj 5 kosov trgovskega blaga po nabavni vrednosti 5.000 € / kos. Razlika v ceni je 5 % in DDV obračunan je DDV 22-odstoten. Primanjkljaj je v breme družbe.

Zaloge trgovskega blaga vodimo po nabavni vrednosti

V družbi Zajček d. d. so pri inventurnem popisu ugotovili primanjkljaj 5 kosov trgovskega blaga po nabavni vrednosti 5.000 € / kos. Razlika v ceni je 5 % in obračunan DDV 22-odstoten. Primanjkljaj je v breme družbe.

Inventurni popis zalog trgovskega blaga

Blago je gibljivo sredstvo, ki ga v okviru rednega poslovanja nabavimo za nadaljnjo prodajo. Blago nabavimo zato, da ga bomo prodali. V trgovinskih procesih v vrednost blaga vključimo nabavne stroške (prevoz, skladiščenje, tehtanje, pakiranje ipd.). Zaloge trgovskega blaga vrednotimo po nabavni ceni, ki jo sestavljajo fakturna cena, uvozne dajatve in ...

Prodaja trgovskega blaga v EU – prodajna vrednost

Družba Vihar, d. o. o., je prejela račun za trgovsko blago v vrednosti 122.000 evrov z vključenim 22-odstotnim DDV. Ocenjeni odvisni stroški so 15-odstotni, vkalkulirana marža je 18-odstotna. Kupcu je družba Vihar, d. o. o., prodala trgovsko blago v vrednosti 50.000 evrov.

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.