Akt o prodaji in cenik za blaga in storitev na trgu v javnih zavodih, ki so posredni proračunski uporabniki

13. 6. 2022 | Avtor: Založba Forum Media

V Uradnem listu RS, šr. 11/2022 je bil objavljen Pravilnik o premembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, ki med drugim določa novo poglavje 6.3.1.a »Usmeritve za opravljanje tržne dejavnosti, obsega novi 119.a in 119.b člen.

Novi pravilnik določa, da mora akt o ustanovitvi zavoda, ki je posredni proračunski uporabnik in ki poleg javne službe opravlja tudi prodajo blaga in storitev na trgu, vsebovati določbo, da JZ prodajo blaga in storitev lahko izvaja le, če bo izvajalcem zagotovil najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov.

Pravilnik tudi določa, da morajo javni zavodi do 12.8.2022 pripraviti cenik z obrazložitvijo ter akt, ki ureja prodajo blaga in storitev na trgu.

Širše pojasnilo z navodili za pripravo cenika in akta bomo na portalu Računovodski praktikum objavili v mesecu juliju.

Nazaj