Boljša plačilna disciplina

12. 10. 2021

Večletni trend upadanja dospelih neporavnanih obveznosti se nadaljuje tudi v letu 2021. Povprečne dnevne neporavnane obveznosti so se v prvih devetih mesecih zmanjšale, glede na enako obdobje lani, pri pravnih osebah za 27,3 milijonov evrov ter pri samostojnih podjetnikih in drugih fizičnih osebah, ki opravljajo registrirane dejavnosti, za 7,5 milijonov evrov.

VIR:AJPES

Nazaj