Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, marec 2021

03. 5. 2021

1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu marca 2021 v primerjavi s februarjem 2021 je bil 0,001.

2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca marca 2021 je bil 0,012.

3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca marca 2021 je bil 0,004.

4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu marca 2021 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,026.

5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin marca 2021 v primerjavi s februarjem 2021 je bil 0,003.

6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do marca 2021 je bil 0,002.

7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do marca 2021 je bil 0,001.

8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin marca 2021 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,001.

9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do marca 2021 v primerjavi s povprečjem leta 2020 je bil –0,007.

Nazaj