Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov 1-6 2022

14. 1. 2022

V Uradnem listu RS, 5/2022 je objavljen količnik rasti cen prehrambnih izdelkov.

Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov za obdobje julij–december 2021, na podlagi katerega se določi regres za prehrano med delom za obdobje januar–junij 2022, je 1,018.

Znesek regresa za prehrano med delom za obdobje januar–junij 2022 je 4,79 eura na dan.

Nazaj