Poročilo o gibanju plač za februar 2021

03. 5. 2021

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v Sloveniji za februar 2021 je znašala 1.946,07 EUR in je bila za 1,6 % nižja kot za januar 2021.

Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v Sloveniji za februar 2021 je znašala 1.253,71 EUR in je bila za 1,2 % nižja kot za januar 2021.

Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar–februar 2021 je znašala 1.961,53 EUR.

Povprečna mesečna neto plača za obdobje januar–februar 2021 je znašala 1.261,39 EUR.

Povprečna mesečna bruto plača za obdobje december 2020–februar 2021 je znašala 1.981,41 EUR.

Nazaj