Ukinitev javnega prevoza - nezmožnost prihoda na delo kot višja sila?

19. 11. 2020 | Avtor: Tanja Bohl

Predogled vsebine

Ena izmed opravičenih odsotnosti z dela je tudi odsotnost ob pogojih zatrjevanja višje sile. Prvenstveno je odsotnost zaradi višje sile opredeljena že v ZDR-1, kjer je v 6. odst. 137. člena določeno, da če delavec ne more opravljati dela zaradi višje sile, je upravičen do polovice plačila, do katerega bi bil sicer upravičen, če bi delal, vendar ne manj kot 70 odstotkov minimalne plače.

Nazaj