Vlada določila uvrstitev funkcij državnih sekretarjev v plačne razrede

16. 6. 2022

Vlada je odločila, da se funkcija državnega sekretarja uvrsti v 61. plačni razred.

Odločbe o uvrstitvah funkcij državnih sekretarjev v plačne razrede izda Komisija Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja, z dnem sprejetja tega sklepa pa preneha veljati sklep Vlade Republike Slovenije št. 01002-2/2020/2 z dne 19. 3. 2020.

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju v prilogi 3 določa uvrstitve funkcij v plačne razrede, pri čemer se funkcije državnih sekretarjev uvrščajo v plačne razrede v razponu od 59. do 61. plačnega razreda. Po doslej veljavnem sklepu so vse funkcije državnih sekretarjev uvrščene v 61. plačni razred in z novim sklepom ostaja enako. Ker se uvrstitev funkcije državnih sekretarjev v plačni razred ne spreminja, finančni učinki ne bodo nastali. 

Vir: Ministrstvo za javno upravo

Nazaj