Vlada o spremembah Zakona o državni upravi

12. 10. 2021

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga Zakona o spremembah Zakona o državni upravi in ga posreduje Državnemu zboru Republike Slovenije.

Zaradi same narave nalog s področja verske svobode, kot ene temeljnih z ustavo zagotovljenih človekovih pravic, na katerem področju bo zaradi njenega nadaljnjega udejanjanja potrebno zagotoviti večjo stopnjo samostojnosti pri opravljanju nalog, se predlaga, da se le-te prenesejo iz delovnega področja Ministrstva za kulturo na službo Vlade Republike Slovenije, pristojno za verske skupnosti.

Predlog zakona o spremembah Zakona o državni upravi s ciljem učinkovitejšega izvajanja nalog ministrstev ter boljše operativnost in uspešnejšega izvajanja nalog vlade ureja tudi prenos področja informacijske družbe in elektronskih komunikacij iz pristojnosti Ministrstva za javno upravo na Službo Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo. Zaradi predlagane spremembe bo izvajanje nalog na tem področju učinkovitejše in bolj transparentno. Področje informacijske družbe in elektronskih komunikacij zavzema pomembno mesto v razvoju države. Ker gre za področje, ki je vsebinsko izrazito horizontalne narave, je zaradi učinkovitega izvajanja nalog primerneje, da se te izvajajo v okviru samostojne službe, ki je uvrščena neposredno pod vlado.

Vir: Ministrstvo za javno upravo

Nazaj