Kako pravilno obračunati razliko do minimalne plače po zakonu na plačilni listi

05. 10. 2021 | Avtor: Simona Matko Počivalšek

Predogled vsebine

Višino minimalne plače opredeljuje Zakon o minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/10, 92/15 in 83/18). Za leto 2021 je višina minimalne plače izračunana na podlagi 3. in 4. člena Zakona o minimalni plači in objavljena v Uradnem listu v mesecu januarju 2021 na podlagi 6. člena Zakona o minimalni plači in določa višino minimalna plača za delo s polnim delovnim časom (40 urni delovnik), opravljeno od 1. januarja 2021, ki znaša 1.024,24 eura. (Uradni list RS, št. 12/21 https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-0240). Minimalna plača se obračunava v sorazmernem delu glede na število ur redne zaposlitve (osnova za izračun sorazmernosti je podlaga zavarovanja M01).

Nazaj