Regres in letni dopust

15. 5. 2023

Regres 2023

Bliža se rok, ko bodo morali delodajalci svojim zaposlenim izplačati regres za letni dopust. Ta se izteče 1. 7. 2023. V primeru nelikvidnosti delodajalca se lahko s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti določi poznejši rok izplačila regresa, vendar najpozneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta.Minimalna višina regresa je enaka ...
12. 4. 2023

Izračun sorazmernega dela dopusta in regresa za letni dopust

V naslednjih primerih posredujemo različne primere izračunov sorazmernega dela število dni letnega dopusta in regresa za letni dopust. Primeri predstavljajo ali je delojemalec že bil zaposlen ali ne ter da prekinitve njegove zaposlitve ni prišlo.Primer 1:Delojemalec je z delodajalcem sklenil delovno razmerje s 1. septembrom koledarskega leta. Če ...
Samo za aktivne naročnike
12. 4. 2023

Določitve sorazmernega dela letnega dopusta in regresa za letni dopust

V 161. členu zakona o delovnih razmerjih (dalje ZDR-1) določa, da delojemalec, ki sklene delovno razmerje ali mu preneha delovno razmerje med koledarskim letom in ima v posameznem koledarskem letu obdobje zaposlitve krajše od enega leta, ima pravico do 1 / 12 letnega dopusta za vsak mesec zaposlitve.V primeru, da ...
Samo za aktivne naročnike
02. 3. 2023

Regres za letni dopust 2023

Delavec pravico do regresa za letni dopust pridobi s sklenitvijo delovnega razmerja. Pravica do regresa za letni dopust se navezuje na pravico delavca do letnega dopusta, vendar pa ne na njegovo izrabo, kajti pravica do regresa pripada vsem delavcem, tudi delavcem v primeru neizrabe letnega dopusta (odsotni delavci zaradi izrabe ...
30. 6. 2022

Letni dopust in regres delavca, ki mu preneha pogodba o zaposlitvi sredi meseca

Avtor: Tanja Bohl
Na nas se obračate z vprašanji, kako je z letnim dopustom in regresom delavca, ki mu preneha delovno razmerje sredi meseca.
Samo za aktivne naročnike
03. 2. 2022

Skrajšanje obdobja nadomestila za bolniško odsotnost v breme delodajalca

Avtor: Tanja Bohl
Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 26. januarja 2022 sprejel Zakon o dopolnitvi zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in Zakon o spremembah Zakona o delovnih razmerjih, ki skrajšujeta obdobje nadomestila za bolniško odsotnost v breme delodajalca.Na podlagi doslej veljavnega tretjega odstavka 137. člena Zakona o ...
Samo za aktivne naročnike
14. 5. 2021

Regres za letni dopust

Avtor: Tanja Bohl
Prihaja čas letnih dopustov, s tem pa tudi obveznost delodajalca in hkrati pravica delavca do regresa za letni dopust. Delavec pravico do regresa za letni dopust pridobi s sklenitvijo delovnega razmerja. Pravica do regresa za letni dopust se navezuje na pravico delavca do letnega dopusta, vendar pa ne na njegovo ...
Samo za aktivne naročnike
20. 4. 2021

Sorazmerni del rednega dopusta

Tako v primeru, ko se delavec zaposli pri drugem delodajalcu, kot v primeru, da po prenehanju delovnega razmerja ne bo sklenil nove pogodbe o zaposlitvi, se lahko izpostavi vprašanje glede (sorazmernega dela) letnega dopusta za zadnji mesec, ko delavec ne bo zaposlen celotni mesec oziroma mesec, v katerem delavec menja ...
22. 3. 2021

Letni dopust

Pravica do letnega dopustaEna izmed temeljnih pravic iz delovnega razmerja je pravica do plačanega letnega dopusta.Vsak delavec pridobi pravico do letnega dopusta s sklenitvijo delovnega razmerja, ne glede na to, ali je pogodba sklenjena za določen ali nedoločen čas, za polni ali krajši delovni čas, za opravljanje pripravništva ...
19. 3. 2020

Neplačan dopust

Neplačan dopust je redkost in ga delodajalec dodeli na željo zaposlenega. Izraz »neplačan dopust« pravzaprav ni primeren, saj v resnici ne gre za dopust (plačana odsotnost z dela), temveč za odsotnost z dela brez pravice do nadomestila plače. V primeru izrednega neplačanega dopusta je zato pomemben predhoden dogovor med delodajalcem ...
Samo za aktivne naročnike
s