Obračun plače

19. 4. 2023

Povračila stroškov dela od doma

Povračila stroškov dela od doma   Delodajalci morajo ugotoviti ustreznost delovnih razmer na domu. Odločitve so prepuščene delodajalcem, ki se morajo ravnati glede na vrsto delovnih nalog, ki jih bo zaposlen izvajal na svojem delovnem mestu od doma, ter kakšne morajo biti zapisane usmeritve v pogodbi o zaposlitvi in poslovnih ...
Samo za aktivne naročnike
03. 4. 2023

Podatki za obračun plače za marec 2023

Avtor: Forum Media
Število delovnih dni v februarju je 23. Število praznikov z nadomestilom plače je 2. Fond ur je 184.Povprečna mesečna bruto plača (za januar) 2023 : 2.144,72 evrov.Povprečna bruto plača za zadnje trimesečno (zadnji podatek za november-januar) 2022: 2.182,85 evrov.Minimalna plača za leto 2023 je ...
16. 3. 2023

Sklep o usklajenih zneskih vajeniških nagrad, veljavni od 1. marca 2023

V Uradnem listu št. 28/23 z dne 3. 3. 2023 je bil objavljen nov Sklep o usklajenih zneskih vajeniških nagrad.Te se spremenijo s 1. marcem 2023, in sicer:za 1. letnik 291,48 eura,za 2. letnik 349,78 eura,za 3. letnik 466,37 eura.Besedilo sklepa ...
14. 3. 2023

S K L E P o spremembah Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja

Na podlagi prvega odstavka 143. člena v zvezi s četrtim odstavkom 186. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo) je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 27. februarja 2023 sprejel   S K L E ...
07. 3. 2023

Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji

Na podlagi drugega odstavka 30. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo) minister za finance objavlja POVPREČNO LETNO STOPNJO davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji Povprečna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo ...
06. 3. 2023

Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju

2. 3. 2023 11:50 | Prispevki za socialno varnostZa izplačila od 1. 3. 2023 do 28. 2. 2024 znaša najnižja osnova za plačilo prispevkov 1.214,35 eur.Najnižjo osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost določa četrti odstavek 144. člena ZPIZ-2. Za izplačila od 1. 1. do vključno ...
s