Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji

07. 3. 2023

Na podlagi drugega odstavka 30. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo) minister za finance objavlja


POVPREČNO LETNO STOPNJO


davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji
Povprečna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji, za leto 2022 znaša 34,85 %.


Št. 007-56/2023
Ljubljana, dne 1. marca 2023
EVA 2023-1611-0011

Nazaj

s