Pogodba o zaposlitvi s fizično osebo

Posebnosti pogodb o zaposlitvi

Po splošnih določbah o pogodbi o zaposlitvi je določeno pravilo, da se pogodbo o zaposlitvi sklepa za nedoločen čas. Obstajajo tudi druge oblike in možnosti sklepanja pogodb o zaposlitvi, ki so opredeljene v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1). Pogodba o zaposlitvi za določen čas Pogodbo o zaposlitvi se lahko sklene ...
Samo za aktivne naročnike:

Ekonomsko odvisna oseba

Podjetnik je upravičen do statusa ekonomsko odvisne osebe (dalje EOO), mora po zaključku vsakega koledarskega oz. poslovnega leta obvestiti naročnika, od katerega je ekonomsko odvisna oseba, o pogojih, pod katerimi deluje, tako da naročniku posreduje vsa dokazila in informacije, potrebne za presojo vprašanja obstoja ekonomske odvisnosti. EOO je, če v ...
Samo za aktivne naročnike:

Iskanje zaposlitve delodajalca v primeru odpovedi delovnega razmerja

Iskanje zaposlitve delodajalca v primeru odpovedi delovnega razmerja Iskalci zaposlitve, ki se bodo prijavili na Zavod RS za zaposlovanje (dalje zavod), bodo ob tem prejeli: - možnost svetovalca, - priprave zaposlitvenega načrta in - določene pravice, ki lahko uveljavljajo osebe v primeru, da se zavežejo, da bodo hkrati opravljali tudi dolžnosti oz. obveznosti ...
Samo za aktivne naročnike:

Obračun prispevkov od minimalne zavarovalne osnove

Plačilo za delo po pogodbi o zaposlitvi je sestavljeno iz plače, ki mora biti vedno v denarni obliki, in morebitnih drugih vrst plačil, če je tako določeno s kolektivno pogodbo. Pri plači mora delodajalec upoštevati minimum, določen z zakonom oziroma kolektivno pogodbo, ki neposredno zavezuje delodajalca. Če je na obračunu ...
Samo za aktivne naročnike:

Prekarni delavci

Ko govorimo o prekarnih delavcih, govorimo o osebah, ki delajo izključno pri določenem naročniku storitev prek pogodb civilnega prava (avtorske, podjemne, pogodbe o sodelovanju s samostojnim podjetnikom). Iz takšnega sodelovanja je razvidno, da gre za prikrito delovno razmerje, kar pomeni, da bi morala biti fizična oseba zaposlena pri naročniku s ...
Samo za aktivne naročnike:

Dolžnosti delodajalca - prijava in odjava v sistem socialnega in pokojninskega zavarovanja

Delodajalec je dolžan delavca prijaviti v obvezno pokojninsko, invalidsko, zdravstveno zavarovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti najkasneje prvi dan nastopa dela v skladu s posebnimi predpisi in mu izročiti fotokopijo prijave. Odda »Obrazec M1« in »Prijava potrebe po delavcu oz. pripravniku«. Obvezne aktivnosti delodajalca so: obvezna javna objava delovnega mesta ...
Samo za aktivne naročnike:

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.