Primer: službeno potovanje v tujino (gospodarstvo)

13. 9. 2022

  • Družba je napotila delavca na službeno potovanje (sestanek z dobavitelji) v Črno Goro za tri dni.
  • Delavec se je na službeno pot odpravil iz Maribora v ponedeljek ob 21.00 uri in se vrnil nazaj v Maribor, v sredo, ob 10.00 uri.
  • Delavec je imel zagotovljeno 2x prenočišče z zajtrkom.
  • Na službeno pot se je odpeljal s službenim vozilom.
  • Po kolektivni pogodbi dejavnosti delavcu pripadajo dnevnice v višini, določeni v davčni uredbi.

Obračun dnevnic

Delavec je bil odstoten skupaj 37 ur, in sicer:

- prvi dan 3 ure,

- drugi dan 24 ur in

- tretji dan 10 ur.

Skupno število ur odsotnosti najprej delimo s 24 in dobimo:

- 1 celo dnevnico (nad 14 do 24 ur),

- ostane 13 ur, za kar delavcu pripada 75 % dnevnice (nad 8 ur do 14 ur).

Dve dnevnici, ki pripadata delavcu, najprej razporedimo po dnevih glede na število ur odsotnosti. Na podlagi navedenega ugotovimo, da delavcu:

- prvi dan ne pripada nobena dnevnica,

- drugi dan mu pripada cela dnevnica (odsotnost 24 ur) in

- tretji dan mu pripada znižana dnevnica (odsotnost 9 ur, kar je manj).

Nato dnevnici zmanjšamo še za brezplačen zajtrk in tako dobimo:

  • drugi dan: cela dnevnica v višini 40 evrov – 10 % = 36 evrov in
  • tretji dan: dnevnica v višini 40 evrov x 75 % – 15 % = 25,50 evra.

Skupaj torej pripada delavcu 61,50 eur dnevnic.

Nazaj

s