Povračila stroškov v zvezi z delom

31. 8. 2022

Višji znesek neobdavčenega povračila za prehrano med delom

Zaradi podražitev hrane, ki vplivajo tudi na višje stroške zaposlenih za prehrano med delom, prilagajamo davčno obravnavo povračil teh stroškov in tudi na ta način blažimo prehransko draginjo.S spremenjeno Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja zvišujemo znesek, do katerega se povračilo stroškov za ...
08. 7. 2022

Uredba o spremembah Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja

Uradni list RS, št. 87/2022 z dne 24. 6. 2022členV Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/06, 76/08, 63/17, 71/18, 104/21 in 114/21) se v 3. členu v prvem odstavku znesek ...
26. 4. 2022

Davčni vidik drugih prejemkov iz delovnega razmerja

Davčno obravnavo drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ureja 44. člen ZDoh-2. Drugi dohodki iz delovnega razmerja se vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja v delu, ki presega znesek, ki je določen kot neobdavčen.
Samo za aktivne naročnike
26. 4. 2022

Davčni vidik povračil stroškov

Povračila stroškov v zvezi z delom z davčnega vidika ureja Zakon o dohodnini – ZDoh-2[1], ki med dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, uvršča tudi povračila stroškov v zvezi z delom pod pogoji in do višin, ki jih določi vlada (prvi ...
Samo za aktivne naročnike
26. 4. 2022

Ureditev pravice delavca do povračil stroškov v zvezi z delom

Pravico delavca do povračil stroškov v zvezi z delom ureja Zakon o delovnih razmerjih – ZDR-1[1]. Na podlagi 130. člena ZDR-1 je določeno, da mora delodajalec delavcu zagotoviti povračilo stroškov za prehrano med delom, stroškov za prevoz na delo in z dela ter stroškov, ki jih ima delavec pri opravljanju ...
Samo za aktivne naročnike
s