Povračila stroškov v zvezi z delom

26. 4. 2022

Davčni vidik drugih prejemkov iz delovnega razmerja

Davčno obravnavo drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ureja 44. člen ZDoh-2. Drugi dohodki iz delovnega razmerja se vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja v delu, ki presega znesek, ki je določen kot neobdavčen.
Samo za aktivne naročnike
26. 4. 2022

Davčni vidik povračil stroškov

Povračila stroškov v zvezi z delom z davčnega vidika ureja Zakon o dohodnini – ZDoh-2[1], ki med dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, uvršča tudi povračila stroškov v zvezi z delom pod pogoji in do višin, ki jih določi vlada (prvi ...
Samo za aktivne naročnike
26. 4. 2022

Ureditev pravice delavca do povračil stroškov v zvezi z delom

Pravico delavca do povračil stroškov v zvezi z delom ureja Zakon o delovnih razmerjih – ZDR-1[1]. Na podlagi 130. člena ZDR-1 je določeno, da mora delodajalec delavcu zagotoviti povračilo stroškov za prehrano med delom, stroškov za prevoz na delo in z dela ter stroškov, ki jih ima delavec pri opravljanju ...
Samo za aktivne naročnike